Dell Touchpad 7.1.103.4

Dell Touchpad 7.1.103.4

- Shareware - ra khỏi 25 phiếu
Dell touchpad is a driver for Dell users: Inspiron 1525, Inspiron 1526, Vostro Notebook Dell 500; working on Microsoft Windows Vista. This driver will improve the touchpad scroll bar area. It also contains features or changes that will help keep your system software current and compatible with other system modules (firmware, BIOS, drivers and software).

Tổng quan

Dell Touchpad là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Synaptics.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 56.203 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Dell Touchpad là 7.1.103.4, phát hành vào ngày 25/07/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Dell Touchpad đã yêu cầu một trong Windows XP/Vista/7/8 hệ điều hành để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

Người sử dụng của Dell Touchpad đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.

Viết nhận xét cho Dell Touchpad!

Videos

Scrobbles [?]

  • 56.203 cài đặt scrobbled bởi UpdateStar tháng vừa rồi.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar
Mua ngay
Synaptics
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.