Dell Touchpad 7.1.103.4

Dell Touchpad 7.1.103.4

Synaptics - Shareware - ra khỏi 26 phiếu
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar
Dell touchpad là một trình điều khiển cho Dell người dùng: Inspiron 1525, Inspiron 1526, Vostro máy tính xách tay Dell 500; làm việc trên Microsoft Windows Vista. Trình điều khiển này sẽ cải thiện khu vực bar di chuyển bàn di chuột. Nó cũng có tính năng hoặc thay đổi mà sẽ giúp giữ cho phần mềm hệ thống của bạn hiện tại và tương thích với các mô-đun hệ thống (firmware, BIOS, trình điều khiển và phần mềm).

Tổng quan

Dell Touchpad là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Synaptics.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 45.522 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Dell Touchpad là 7.1.103.4, phát hành vào ngày 25/07/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Dell Touchpad đã yêu cầu một trong Windows XP/Vista/7/8 hệ điều hành để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

Người sử dụng của Dell Touchpad đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.

Viết nhận xét cho Dell Touchpad!

Videos

Scrobbles [?]

  • 45.522 cài đặt scrobbled bởi UpdateStar tháng vừa rồi.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar
Mua ngay
Synaptics
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại