Dell Touchpad 8.1200.101.127

Dell Touchpad 8.1200.101.127

Synaptics - Shareware - ra khỏi 27 phiếu
4 Stars User Rating

Dell touchpad là một trình điều khiển cho Dell người dùng: Inspiron 1525, Inspiron 1526, Vostro máy tính xách tay Dell 500; làm việc trên Microsoft Windows Vista. Trình điều khiển này sẽ cải thiện khu vực bar di chuyển bàn di chuột. Nó cũng có tính năng hoặc thay đổi mà sẽ giúp giữ cho phần mềm hệ thống của bạn hiện tại và tương thích với các mô-đun hệ thống (firmware, BIOS, trình điều khiển và phần mềm).

Tổng quan

Dell Touchpad là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Synaptics.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 30.505 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Dell Touchpad là 8.1200.101.127, phát hành vào ngày 15/12/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Dell Touchpad yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

Người sử dụng của Dell Touchpad đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Dell Touchpad!

Cài đặt

người sử dụng 30.505 UpdateStar có Dell Touchpad cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản