Dell Touchpad 19.2.17.64

Dell Touchpad 19.2.17.64

Synaptics – Shareware – Windows
ra khỏi 28 phiếu
4 Stars User Rating
Dell touchpad là một trình điều khiển cho Dell người dùng: Inspiron 1525, Inspiron 1526, Vostro máy tính xách tay Dell 500; làm việc trên Microsoft Windows Vista. Trình điều khiển này sẽ cải thiện khu vực bar di chuyển bàn di chuột. Nó cũng có tính năng hoặc thay đổi mà sẽ giúp giữ cho phần mềm hệ thống của bạn hiện tại và tương thích với các mô-đun hệ thống (firmware, BIOS, trình điều khiển và phần mềm).

Tổng quan

Dell Touchpad là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Synaptics.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 12.786 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Dell Touchpad là 19.2.17.64, phát hành vào ngày 29/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 19.0.9.4, được sử dụng bởi 12 % trong tất cả các cài đặt.

Dell Touchpad đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Dell Touchpad đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Dell Touchpad!

Cài đặt

người sử dụng 12.786 UpdateStar có Dell Touchpad cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản